Darmowa dostawa

Dostępna dostawa -  Niedziela, 04.10

1500 dostępnych produktów!

CENOS Kasza gryczana 5kg

pozostałe
Towar dostępny.
Zamów teraz aby otrzymać w , 03.10
  67,79 zł

  Ilość:

   
  • CENOS Kasza gryczana 5kg
  • 84,95 zł
   67,79 zł
  Ka­sza gry­cza­na - po­wsta­je z gry­ki, któ­ra nie jest zbo­żem a ro­śli­ną z ro­dzi­ny rde­sto­wa­tych, ta­kich jak szczaw czy ra­bar­bar. Po­sia­da cha­rak­te­ry­stycz­ny, wy­ra­zi­sty smak. Sta­no­wi do­bre źró­dło biał­ka, błon­ni­ka i ma­gne­zu, któ­ry m.in. przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia uczu­cia zmę­cze­nia i znu­że­nia, po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du ner­wo­we­go i mię­śni. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie. Ka­sza gry­cza­na naj­le­piej sma­ku­je po­da­wa­na z so­sa­mi i ja­ko do­da­tek do mięs. Zna­ko­mi­cie kom­po­nu­je się tak­że z da­nia­mi kuch­ni sta­ro­pol­skiej. W po­łą­cze­niu z bia­łym se­rem two­rzy zna­ko­mi­ty farsz do pie­ro­gów i na­le­śni­ków. Skład:
  Dostawa
  Opinie i pytania klientów
  Średnia ocen
  star star star star star

  (0 opinii)

  0.0
  / 5
  ×

  Dziękujemy za dodanie opinii,
  wkrótce będzie dostępna na karcie produktu.

  zamknij
  Twoja ocena

  Dodaj opinię